Wnioski o stypendia, załączniki do regulaminu stypendialnego i inne druki związane ze sprawami doktorantów i pomocą materialną:

Wniosek o przynanie miesjca w domu studenckim:

Wzór wniosku o przyznanie miejsca w akademiku na rok akademicki 2018/2019.

Podanie o przyznanie miejsca w akademiku na rok 2018/2019 dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski o stypendia:

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania.

2. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

3. Wniosek o zapomogę jednorazową.

4. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów.

    Wzór sprawozdania - obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (doc.).

5. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

    Wzór sprawozdania - obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium z dotacji projakościowej (doc.).

6. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego.

    Wzór sprawozdania - obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium doktoranckie (klasyczne) (doc.).

Załączniki do wniosku o stypendium socjalne (w tym stypendium zwiększone z tytułu zamieszkania):

1. Zasady ustalania składu rodziny i dochodu doktoranta.

     Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne.

3. Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

4. Oświadczenie niepracującego małżonka doktoranta.

5. Oświadczenia doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania.

6. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wzór).

7. Oświadczenie o braku dochodów.

8. Oświadczenie - deklaracja w sprawie osiągnięcia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

9. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

10. Oświadczenie o utracie dochodu.

11. Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

15. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Formularz zmiany numeru konta, na które mają być przekazywane stypendia:

Jeżeli chcą Państwo zmienić numer konta bankowego, na które mają być przekazywane świadczenia pomocy materialnej, prosimy wypełnić niniejszy formularz, a następnie przesłać go pocztą tradycyjną na wskazany w nim adres. Formularz można pobrać - TUTAJ.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014