Wysokość kwot stypendiów dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018:

Podstawa naliczania stypendium socjalnego - 1051 zł;

Kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania - 600 zł;

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania - 200 zł;

Kwota stypendium dla najlepszych doktorantów - 1400 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym - 1200 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - 800 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim - 400 zł.

Decyzja Nr RO/D.0201-39/2017 Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018.

Wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - 1700 zł.

Decyzja Nr RO/D.0201-38/2017 Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.

Wysokość stypendium doktoranckiego (60% pensji asystenta) w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1.470 zł.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-55/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014