Wysokość kwot stypendiów dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017:

Podstawa naliczania stypendium socjalnego - 950 zł;

Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania - 400 zł;

Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania - 200 zł;

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania - 150 zł;

Kwota stypendium dla najlepszych doktorantów - 580 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym - 900 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - 600 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim - 300 zł.

Decyzja Nr RO/D.0201-43/2016 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2016 r. sprawie wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017.

Decyzja Nr RO/D.0201-38/2016 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych przyznawanych doktorantom w roku akademickim 2016/2017.

Wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - 800 zł.

Decyzja Nr RO/D.0201-41/2016 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.

Wysokość stypendium doktoranckiego (60% pensji asystenta) w roku akademickim 2016/2017 wynosi 1.470 zł.

Decyzja Nr RO/D.0201-42/2016 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017. 

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014