Doktoranckie Koła Naukowe w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Podstawa prawna: Zarządzenie Rektora z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad działania studenckich i doktoranckich kół naukowych.

Wydział Humanistyczny

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekun
1. Koło Doktorantów Historii Instytut Historii prof. dr hab. Mariusz Wołos

 

Wydział Pedagogiczny

L.p.
Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekun
1. Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki                 Wydział Pedagogiczny                          dr hab. prof. UP Andrzej Ryk         

 

Wydział Sztuki

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekun
1. Koło Naukowe Kwadrat Studentów
i Doktorantów Wydziału Sztuki
       Instytut Grafiki i Wzornictwa   prof. UP Halina Cader-Pawłowska

 

 

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014