Aktualności

Stypendium socjalne - nowy nabór wniosków na rok akademicki 2016/2017

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy z różnych powodów nie złożyli wniosku o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 we wrześniu i październiku 2016 r., mają teraz kolejną możliwość złożenia wniosku o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017. Wnioski o stypendium socjalne można składać w terminie od 1 do 31 marca 2017 r.  W przypadku przyznania stypendium, będzie ono wypłacone z wyrównaniem od października 2016 r.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2, tel: 12 662 6039) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00 (w piątki do godz. 15:00). Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie od 1 do 31 marca 2017 r. 

UWAGA: Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie studentów I i II roku edukacji – techniczno – informatycznej studiów stacjonarnych II stopnia, 1,5 – letnich oraz studentów I roku edukacji – techniczno – informatycznej studiów niestacjonarnych II stopnia, 1,5 – letnich, a także studentów II roku informatyki (studiów stacjonarnych II stopnia, 2 – letnich),  którzy rozpoczynają studia lub swój kolejny rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

 STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci wyżej wymienionych kierunków i roczników, mogą składać wnioski o stypendium socjalne na semstr letni roku akademickiego 2016/2017 w terminie od 1 do 31 marca 2017 r. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00. Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci wyżej wymienionych kierunków i roczników, mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na semstr letni roku akademickiego 2016/2017 w terminie od 1 do 31 marca 2017 r. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM SPECJALNE:

Studenci wyżej wymienionych kierunków i roczników, mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 w terminie od 1 do 31 marca 2017 r.  Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670).


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium specjalane dla osób niepełnosprawnych przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2017 r.

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, studenci, którzy nie składali wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w październiku 2016 r. lub takie stypendium nie zostało im przyznane, mają możliwość ubiegania się o to świadczenie ponownie od semestru letniego. Studenci, którzy aktualnie nie otrzymują stypendium specjalnego, mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017 (semestr letni) w terminie od 1 do 17 marca 2017 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670).

UWAGA: Osoby, które aktualnie otrzymują stypendium specjalne nie muszą w tej chwili składać żadnych dodatkowych wniosków, gdyż stypendium to zostało im przyznane na okres od października 2016 r. do czerwca 2017 r. (lub na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).


Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy na rok 2018/2019

Komisja Fulbrighta we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji.
Treść komunikatu MNiSW - TUTAJ.
Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych Komisji Fulbrighta - TUTAJ.


Komunikat w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018

Informujemy, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2500 zł.
Treść komunikatu MNiSW - TUTAJ.
Szczegółowe informacje na temat kredytu studenckiego - TUTAJ.


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów i doktorantów, którym zostało przyznane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Wśród osób nagrodzonych znalazło się 7 studentów i 2 doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:

Serdecznie gratulujemy!

Pełną listę stypendystów można sprawdzić - TUTAJ (studenci) i TUTAJ (doktoranci).

Komunikat na stronie MNiSW - TUTAJ.


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów rektora dla najlepszych studentów, socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017

Informujemy, że stypendia socjalne zostały wypłacone w dniu 25 listopada 2016 r., stypendia rektora dla najlepszych studentów zostały wypłacone w dniu 23 listopada 2016 r., a stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych zostały wypłacone w dniu 8 listopada 2016 r. Stypendia zostały wypłacone z wyrównaniem za październik. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

Ranking do stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 można sprawdzić - TUTAJ.

Powyższy ranking jest w pliku pdf. Należy go otworzyć, następnie "kliknąć" CTRL+F -> Znajdź -> wpisać swój numer albumu.

Stypendia przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2016 r. do czerwca 2017 r. (w przypadku stypendium specjalnego - pod warunkiem ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez cały ten okres). W roku akademickim 2016/2017 stawki stypendiów wzrosły w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. Kwota stypendium dla najlepszych studentów stopnia I wynosi 990 zł (wzrost o 90 zł w stosunku do poprzedniego roku), stopnia II wynosi 660 zł (wzrost o 60 zł w stosunku do poprzedniego roku),  stopnia III wynosi 330 zł (wzrost o 30 zł w stosunku do poprzedniego roku). Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 950 zł (wzrost o 150 zł w stosunku do poprzedniego roku), jego maksymalna kwota: 500 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku), minimalna: 250 zł (bez zmian w stosunku do poprzedniego roku), a kwota zwiększenia z tytułu zamieszkania: 250 zł (bez zmian w stosunku do poprzedniego roku). Miesięczna wysokość stypendium specjalnego I stopnia wynosi 600 zł, II stopnia: 400 zł i III stopnia: 200 zł. Stypendia w kolejnych miesiącach będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 31 stycznia 2017 r. każdy student, który składał wniosek o stypendium, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną na piśmie. Decyzje będą wysyłane pocztą tradycyjną.


Informacja dotycząca pomocy materialnej i akademików na rok akademicki 2016/2017

 UWAGA !!! :

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjęci na studia w terminie późniejszym (po 20 września 2016 r.) mają możliwość złożenia wniosków o stypendium socjalne w terminie od 17 do 22 października 2016 r. , w tym w sobotę 22 października, w godz. od 9:00 do 14:00.  W tym samym terminie, studenci wszystkich lat, mają jeszcze możliwość złożenia wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentówPoniżej dostępne są szczegółowe informacje dotyczące potrzebnych dokumentów oraz formularze wniosków o stypendia.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 w terminie od 1 do 20 lipca oraz od 3 do 30 września 2016 r., w tym w soboty 3, 10, 17 i 24  września. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017 w terminie od 1 do 20 lipca oraz od 3 do 30 września 2016 r., w tym w soboty 3, 10, 17 i 24  września. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Procedura składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentówTUTAJ.

Przed złożeniem wniosku, student w części I, pkt 1–11, powinien uzupełnić swoje dane. Student nie ma obowiązku uzupełnienia swojej średniej ocen (część I wniosku, pkt 12) – wniosek należy złożyć bez wpisanej średniej ocen. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich przekaże wniosek do właściwego Dziekanatu w celu uzupełnienia średniej ocen.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA:

Informujemy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198), od 1 października 2014 r. studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Dotyczy to tylko i wyłącznie studentów, którzy zdali maturę w 2016 roku i są laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Szczegóły określone są w § 19 ust. 10 oraz § 20 ust. 8 - 10 regulaminu stypendialnego. Wniosek o stypendium można pobrać - TUTAJ. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta. Wniosek można złożyć w terminie od 1 do 20 lipca oraz od 3 do 30 września 2016 r., w tym w soboty 3, 10, 17 i 24  września. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017 w terminie od 1 do 20 lipca 2016 r. oraz od 5 września do 7 października 2016 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670), w dni robocze, w godz. 11 - 14.

AKADEMIKI:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2016/2017. W tym celu powinni w terminie od 13 do 22 lipca oraz od 1 do 26 sierpnia 2016 r. złożyć stosowne podanie.

Studenci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, podania powinni składać w terminie od 6 do 23 września 2016 r.

Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B, ul. Podchorążych 2, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00 (nr telefonu do Samorządu: 12 662 6118).

Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów I roku studiów I i II stopnia - TUTAJ.

Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów lat starszych - TUTAJ.

Ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody.

Szczegółowe informacje na temat akademików, cennik miejsc, zasady przydzielania miejsc i inne można znaleźć TUTAJ.

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności (zarówno I roku, jak i lat starszych), podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostępne na stronie: www.bon.up.krakow.pl


Kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017

Harmonogram kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 dostępny jest - TUTAJ.

Szczegółowa informacja dla studentów, którzy na rok akademicki 2016/2017 otrzymali skierowanie do DS. "Akropol" (AGH) - TUTAJ.


Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017

Informujemy, że do dnia 31 października 2016 r. studenci i doktoranci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Szczegółowe informacje - TUTAJ.


Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 16 września 2016 r.

DOKUMENTY:

Pismo Prorektora ds. Studenckich - TUTAJ

Szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra - TUTAJ

Rozporządzenie ws. stypendiów ministra - TUTAJ

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków - TUTAJ

Wniosek o stypendium ministra: TUTAJ

Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronach MNiSW: TUTAJ

Wniosek należy wypełnić na komputerze. Nie będą przyjmowane wnioski wypełnione odręcznie.

Informacja na temat stypendiów minista na stronie MNiSW - TUTAJ


Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2016/2017

(informacja archiwalna)

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 rozpocznie się 1 czerwca 2016 r. i potrwa do 24 czerwca 2016 r. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14 w pok. 14 i 15, przy ul. Podchorążych 2. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

W podanym wyżej terminie, wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z trzech roczników, tj. aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia – dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!!!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.


Akademiki na rok 2016/2017

(informacja archiwalna)

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 rozpocznie się od 30 maja 2016 r.
Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2, w terminie od 30 maja do 17 czerwca 2016 r., w godzinach od 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostepne na stronie: www.bon.up.krakow.pl
Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2016/2017 znajduje się TUTAJ.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat:  I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich. Studenci zrekrutowani na I rok (2016/2017) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 przez studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego

(informacja archiwalna)

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 mogą składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie od 1 do 30 marca 2016 r. 

UWAGA: Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie studentów pierwszego roku edukacji – techniczno – informatycznej (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, 1,5 – rocznych) oraz studentów pierwszego roku informatyki (studiów niestacjonarnych II stopnia, 2 – letnich),,  którzy rozpoczynają studia od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016.

 STYPENDIUM SOCJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów od 1 marca 2016 r. mogą składać wnioski o stypendium socjalne na semstr letni roku akademickiego 2015/2016 w terminie od 1 do 30 marca 2016 r. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od :00 do 14:00. Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów od 1 marca 2016 r. mogą składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów na semstr letni roku akademickiego 2015/2016 w terminie od 1 do 30 marca 2016 r. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13.

STYPENDIUM SPECJALNE:

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów od 1 marca 2016 r. mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 w terminie od 1 do 30 marca 2016 r.  Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670).


Informacja o terminach składania wniosków o stypendium specjalane dla osób niepełnosprawnych przez studentów ubiegających się o to świadczenie od 1 marca 2016 r.

(informacja archiwalna)

Informujemy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, studenci, którzy nie składali wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w październiku 2015 r. lub takie stypendium nie zostało im przyznane, mają możliwość ubiegania się o to świadczenie ponownie od semestru letniego. Studenci, którzy aktualnie nie otrzymują stypendium specjalnego, mogą składać wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 (semestr letni) w terminie od 1 do 18 marca 2016 r. Wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok.127, ul. Armii Krajowej 9a, DS. „Krakowiak", tel: 12 662 6670).

UWAGA: Osoby, które aktualnie otrzymują stypendium specjalne nie muszą w tej chwili składać żadnych dodatkowych wniosków, gdyż stypendium to zostało im przyznane na okres od października 2015 r. do czerwca 2016 r. (lub na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).


 Komunikat w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016

(informacja archiwalna)

Informujemy, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016 wynosi 2500 zł.
Treść komunikatu MNiSW - TUTAJ.
Szczegółowe informacje na temat kredytu studenckiego - TUTAJ.


Informacja dotycząca przyznanych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016

(informacja archiwalna)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów, którym zostało przyznane stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. Wśród osób nagrodzonych znalazło się pięć studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:

Serdecznie gratulujemy!

Pełną listę stypendystów można sprawdzić - TUTAJ.

Komunikat na stronie MNiSW - TUTAJ.


Informacja o przyznanych stypendiach rektora dla najlepszych studentów, socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016

(informacja archiwalna)

Informujemy, że stypendia dla najlepszych studentów, socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych zostały przyznane i wypłacone. Stypendia przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2015 r. do czerwca 2016 r. (w przypadku stypendium specjalnego - pod warunkiem ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez cały ten okres). W roku akademickim 2015/2016 stawki stypendiów wzrosły w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. Kwota stypendium dla najlepszych studentów stopnia I wynosi 900 zł (wzrost o 90 zł w stosunku do poprzedniego roku), stopnia II wynosi 600 zł (wzrost o 60 zł w stosunku do poprzedniego roku),  stopnia III wynosi 300 zł (wzrost o 30 zł w stosunku do poprzedniego roku). Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 800 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku), jego maksymalna kwota: 450 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku), minimalna: 250 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku), a kwota zwiększenia z tytułu zamieszkania: 250 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku). Miesięczna wysokość stypendium specjalnego I stopnia wynosi 600 zł (zrost o 75 zł w stosunku do poprzedniego roku), II stopnia: 400 zł (wzrost o 50 zł w stosunku do poprzedniego roku) i III stopnia: 200 zł (wzrost o 25 zł w stosunku do poprzedniego roku). Stypendia za październik, listopad i grudzień zostały wypłacone w dniach 17-18 grudnia 2015 r. Stypendia za następne miesiące będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 29 lutego 2016 r. każdy student, który składał wniosek o stypendia, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną.

Przyznane stypendia socjalne na rok akademicki 2015/2016 można sprawdzić po numerze albumu - TUTAJ.

Przyznane zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akademicki 2015/2016 można sprawdzić po numerze albumu - TUTAJ.

Przyznane stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 można sprawdzić po numerze albumu - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Humanistyczny)  - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Filologiczny)  - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Pedagogiczny)  - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Sztuki)  - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Geogr.-Biol.)  - TUTAJ.

Przyznane stypendia rektora na rok akademicki 2015/2016 (Wydział Mat.-Fiz.-Tech.)  - TUTAJ.

Ranking do stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 można sprawdzić - TUTAJ.

Powyższy ranking jest w pliku pdf. Należy go otworzyć, następnie "kliknąć" CTRL+F -> Znajdź -> wpisać swój numer albumu.


Przedłużenie terminu składania wniosków o stypendia dla studentów przyjętych na studia w drugiej połowie września i w październiku 2015 r.

(informacja archiwalna)

Informujemy, że studenci przyjęci na studia w drugiej połowie września i w październiku 2015 r. mogą składać wnioski o stypendia (socjalne, rektora dla najlepszych studentów i specjalne) maksymalnie do dnia 27 października 2015 r. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00 w pok. 14 i 15 w budynku głównym Uczelni przy ul. Podchorążych 2. Wnioski i wszelkie niezbędne załączniki dostępne są na niniejszej stronie (informacja poniżej i zakładka "Regulamin" lub "Druki").


Informacja dotycząca pomocy materialnej i akademików na rok akademicki 2015/2016

(informacja archiwalna)

 STYPENDIUM SOCJALNE - UWAGA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 9 PAŹDZIERNIKA !!!

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów oraz studenci lat starszych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2015/2016 w terminie od 1 do 28 lipca oraz od 7 września do 9 października, w tym w soboty 12, 19 i 26 września oraz 3 października. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) w godz. od 9:00 do 14:00 – termin od 1 do 28 lipca. W terminie od 7 września do 9 października, wnioski będą przyjmowane w holu na pierwszym piętrze nowego budynku dydaktycznego Uczelni, przy ul. Podchorążych 2, w godz. od 9:00 do 14:00 (hol znajduje się przed salą posiedzeń Rady Wydziału Geograficzno - Biologicznego, do nowego budynku należy dojść łącznikiem znajdującym się na poziomie pierwszego piętra - korytarz Instytutu Matematyki).

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014