Wysokość kwot stypendiów dla studentów w roku akademickim 2016/2017:

Podstawa naliczania stypendium socjalnego - 950 zł;

Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania - 500 zł;

Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania - 250 zł;

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania - 250 zł;

Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów I stopnia - 990 zł;

Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów II stopnia - 660 zł;

Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów III stopnia - 330 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym - 600 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - 400 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim - 200 zł.

Decyzja Nr RO/D.0201-40/2016 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017.

Decyzja Nr RO/D.0201-39/2016 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych przyznawanych studentom w roku akademickim 2016/2017.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014