Wysokość kwot stypendiów dla studentów w roku akademickim 2017/2018:

Podstawa naliczania stypendium socjalnego - 1051 zł;

Maksymalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania - 800 zł;

Minimalna kwota stypendium socjalnego bez zwiększenia z tytułu zamieszkania - 500 zł;

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania - 350 zł;

Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów I stopnia - 1050 zł;

Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów II stopnia - 700 zł;

Kwota stypendium rektora dla najlepszych studentów III stopnia - 350 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym - 1200 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - 800 zł;

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim - 400 zł.

Decyzja Nr RO/D.0201-37/2017 Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz stypendiów socjalnych i podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014