Studenckie Koła Naukowe w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Podstawa prawna: Zarządzenie Rektora z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad działania studenckich i doktoranckich kół naukowych.

Wydział Humanistyczny

L.p.
Nazwa koła naukowego
Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1.

Studenckie Koło Naukowe Historyków
im. Joachima Lelewela

Instytut Historii dr hab. Hubert Chudzio
2.            Studenckie Koło Naukowe Arche           
Instytut Filozofii i Socjologii mgr Maciej Urbanek
3. Socjologiczne Koło Naukowe UP Instytut Filozofii i Socjologii dr Anna Karnat-Napieracz

 

Wydział Politologii

L.p.
Nazwa koła naukowego
Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1.

Koło Naukowe Studentów
Instytutu Politologii

Instytut Politologii dr Łukasz Stach
2. Interdyscyplinarne Koło Naukowe
 Studentów UP
             

Instytut Politologii
(współpraca
z Centrum Badawczym Mediterraneum)

 

 

Wydział Filologiczny

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna
Opiekunowie
1. Studenckie Koło Naukowe Polonistów         Instytut Filologii Polskiej         dr Małgorzata Chrobak
2. Studenckie Koło Naukowe Rusycystów Instytut Neofilologii  dr hab. prof. UP Aurelia Kotkiewicz
3. Studenckie Koło Naukowe Romanistów Instytut Neofilologii dr Renata Niziołek
4.

Studenckie Koło Naukowe Iberystów 
CORAZÓN

Instytut Neofilologii dr hab. prof. UP Nina Podleszańska
5.      Studenckie Germanistyczne Koło Naukowe      Instytut Neofilologii dr Joanna Gospodarczyk
6. Studenckie Koło Naukowe Bibliolog    

     Instytut Informacji Naukowej   
i Bibliotekoznawstwa

dr Grzegorz Nieć
7. Koło Naukowe Architektów Informacji Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa
 
dr Stanisław Skórka
8. Studenckie Koło Naukowe Italianistów "Italianissimi" Instytut Neofilologii

mgr Aleksandra Koman

dr Francesco Cabras

9. Studenckie Koło Naukowe COOLturoznawcy Instytut Filologii Polskiej dr Magdalena Stoch
10. Studenckie Koło Naukowe "Translatis" Katedra Dydaktyki Przekładu dr Damian Podleśny
11. Teatralne Studenckie Koło Naukowe Romanistów Entr'Acte Instytut Neofilologii mgr Krzysztof Błoński

 

Wydział Pedagogiczny

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1. Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Instytut Nauk o Wychowaniu - dr hab. prof. UP Andrzej Ryk
- mgr Roman Solecki
2. Wolontariat Studencki AGAPE Instytut Nauk o Wychowaniu dr Maria Jordan
3. Studenckie Koło Naukowe
Edukacji Kreatywnej
Instytut Nauk o Wychowaniu dr Wiesława Kogut
4. Studenckie Koło Naukowe
Animatorów Społeczności Lokalnej
Instytut Pracy Socjalnej - dr Józefa Matejek
- dr Ewelina Zdebska
5. Koło Naukowe
Wspieranie Rozwoju Dziecka
Instytut Pedagogiki
Przedszkolnej i Szkolnej
dr Celestyna Grzywniak
6. Koło Artystyczno-Naukowe
Ekspresja sceniczna
Instytut Pedagogiki
Przedszkolnej i Szkolnej
- mgr Andrzej Cebulak
- mgr Monika Waligóra
7. Studenckie Koło Naukowe
Pedagogiki Specjalnej

Instytutut
Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Katarzyna Plutecka
8. Studenckie Koło Naukowe
Edukacji dla Bezpieczeństwa
Instytut Bezpieczeństwa
i Edukacji Obywatelskiej
dr Rafał Kopeć
9. Studenckie Koło Naukowe
Wspierania Osób z Autyzmem
Katedra Psychologii dr Joanna Kossewska
10. Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe
Teatromanów
Instytut Nauk o Wychowaniu - dr Sławomir Trusz
- dr hab. Joanna Łukasik
- dr Jolanta Urbanek
- mgr Anna Duda
11. Koło Naukowe Wolontariatu Instytut Pracy Socjalnej - dr Katarzyna Jagielska
- dr Anna Mirczak
-mgr Wojciech Glac
12.

Koło Naukowe Studentów Psychologii
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie "Sensorium"

Katedra Psychologii prof. UP, dr hab. Krzysztof Mudyń
13. Studenckie Koło Naukowe
Psychologii Wspomagania
Rozwoju Człowieka "Auxilium"
Katedra Psychologii dr Urszula Tokarska
14. Studenckie Koło Naukowe
Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
Instytut Pedagogiki
Przedszkolnej i Szkolnej
mgr Agnieszka Kosek

 

Wydział Geograficzno-Biologiczny

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1. Studenckie Koło Naukowe Geografów Instytut Geografii dr Piotr Dolnicki
2. Studenckie Koło Przyrodników Instytut Biologii dr Bartłomiej Zyśk
3. Studenckie Koło Naukowe
Lapis Lazuli
             Instytut Biologii              dr Iwona Stawoska
4. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe
Bioinformatyki i Biotechnologii
Pro Innovatio
   Instytut Biologii            dr inż. Grzegorz Sokal          

 

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

L.p.
Nazwa koła naukowego Jednostka organozacyjna Opiekunowie
1. Koło Matematyków Instytut Matematyki dr Agnieszka Kowalska
2. Studenckie Koło Naukowe Pozyton Intytut Fizyki dr Grzegorz Stanowski
3. Studenckie Koło Naukowe
Elektryków i Mechatroników
Instytut Techniki     dr hab. Krzysztof Pytel  
4. Studenckie Koło Naukowe
Ekotechników
Instytut Techniki dr inż. Małgorzata
Piaskowska-Silarska
5. Studenckie Koło Naukowe
Inżynierii Materiałowej
Instytut Techniki dr inż. Krzysztof Bryła
6. Koło Naukowe Informatyków Katedra Informatyki
i Metod Komputerowych
dr Wojciech Folta
7. Studenckie Koło Naukowe 
Nowe Media
Katedra Informatyki
i Metod Komputerowych
 
8. Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków Instytut Techniki dr Renata Staśko

 

Wydział Sztuki

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1. Koło Artystyczno-Naukowe
Studentów Instytutu Malarstwa
i Edukacji Artystycznej
Wydział Sztuki prof. UP Grażyna Borowik
2. Koło Naukowe Kwadrat Studentów i Doktorantów
Wydziału Sztuki
         Instytut Grafiki i Wzornictwa         prof. UP Halina Cader-Pawłowska
3. Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP Instytut Grafiki i Wzornictwa mgr Marcin Nowak
4. GR.UP'a - Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Instytut Grafiki i Wzornictwa mgr Katarzyna Wojdyła

 

Studium Kształcenia Nauczycieli

L.p. Nazwa koła naukowego Jednostka organizacyjna Opiekunowie
1. Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli Studium Kształcenia Nauczycieli - dr Iwona Ocetkiewicz
- dr Małgorzata Mądry-Kupiec
2. Międzywydziałowe Koło Naukowe Inspiracji
Kulturowych w Edukacji
Studium Kształcenia Nauczycieli - dr Ewa Zawisza-Masłyk
- dr Stanisław Kowal

 

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014