Programy stypendialne i konkursy dla studentów

Zewnętrzne programy stypendialne, z których mogą korzystać studenci
Uniwesytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Stypendia dla studentów obcokrajowców studiujących na terenie województwa małopolskiego  - Krakowski Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" otrzymał środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji, w ramach „Regionalnego Programu Stypendialnego na realizację zadania pn. „Stypendia dla studentów w Małopolsce”. Program ten ma na celu poprawę szans edukacyjnych, a także promocję i rozwój talentów studentów w województwie małopolskim. Przeznaczony jest dla osób pochodzących z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych za granicą. Informacji na temat uzyskania stypendium udziela Biuro Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", Dom Polonii, Rynek Główny 14,  Kraków, tel. 12 422 43 55, 12 422 61 58, e-mail: biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są TUTAJ.

                                                                                                                                                                               

Konkurs na najlepsza pracę doktorską i magisterską - StatSoft Inc. i StatSoft Polska zapraszają do udziału w konkursie na najlepsza pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner. Patronem konkursu jest Polskie Towarzystwo Statystyczne. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody przewidziane dla autorów i promotorów nagrodzonych prac oraz wydziałów, na których zostały obronione. Termin zgłaszania prac upływa 1 grudnia 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są TUTAJ.

                                                                                                                                                                               

Konkurs na prace magisterskie "Teraz Polska Promocja" - Na laureatów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne - o łącznej wartości ok.  50.000 zł., publikacje, a także praktyki i staże. Prace można zgłaszać do 17 października 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są TUTAJ. Zapraszamy studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie do wzięcia udziału w konkursie !!!

                                                                                                                                                                               

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna została powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 28 lipca 2003 r. jako główny, finansowo-organizacyjny instrument realizacji polityki regionalnej w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej. Stypendia udzielane przez  Sapere Auso  skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, mogącej pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej. Fundacja wspiera również uczniów i studentów pragnących poszerzać swe umiejętności na kursach specjalistycznych lub poprzez udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach, a więc tych wszystkich, którzy zadają sobie trud bycia mądrymi.

 

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014