Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwesytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Od 2002 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie działa Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 2005 roku funkcję tę pełni dr Małgorzata Trojańska. Od roku akademickiego 2013/2014 funkcję p.o. Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych pełni mgr Iwona Skalbmierska. Od stycznia 2009, wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kształcących się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, rozpoczęło działalność Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
Z usług biura mogą skorzystać studenci i doktoranci  oraz kandydaci na studia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.


Adres Biura ds. Osób Niepełnosprawnych:

DS. "Krakowiak", pok. 127
30-150 Kraków,
ul. Armii Krajowej 9

tel: +48 12 662 66 70
e-mail: bon@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl/bon

© Pomoc materialna - Uniwersytet Pedeagogiczny 2014